مطالب مرتبط:

مقصد احتمالی کاسیاس پس از جدایی از پورتو

ایکر کاسیاس پیشنهاد خوبی از باشگاه مارسی دریافت کرده و ممکن است فصل بعد پیراهن این تیم را به تن کند.

مطالب اخیر