مطالب مرتبط:

برای شکستن جنگ افغانستان، به پنج هزار سرباز اضافی دیگر ناتو نیاز است

(Visited 1 times, 1 visits today)

مطالب اخیر