مطالب مرتبط:

روابط رییس جمهور و والی بلخ روز به روز نزدیک تر می شود

هرچند مناسبات آقای غنی و نور در گذشته خوب نبود، اما روز به روز شاهد بهتر شدن روابط میان آنها هستیم و این روابط ...

مطالب اخیر