مطالب مرتبط:

افغانستان و بریتانیا بر مبارزه مشترک با تروریزم تاکید کردند

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در تماس تلفنی با بوریس جانس وزیر امور خارجه بریتانیا، تروریزم را تهدید مشترک علیه...

مطالب اخیر