مطالب مرتبط:

انتقاد خبرنگاران از مقام ولایت بلخ

شماری از خبرنگاران محلی ولایت بلخ در پیوند به همایش حضور رئیس جمهور در مزار شریف مقام ولایت بلخ را متهم به برخو...

مطالب اخیر