مطالب مرتبط:

مرگ و مسمومیت ده ها جوان بر اثر مصرف مشروبات الکلی در کابل

خبرگزاری آوا به شواهد و نشانه های دست یافته است که نشان می دهد در طی ۶ روز اول سال جاری بیشتر از ۲۸ تن از جوانا...

مطالب اخیر