مطالب مرتبط:

نباید به احزابی که غرق در فسادند، مشروعیت بخشید

احزاب ما همواره خود بخشی از مشکلات و چالش ها بوده اند که برای پیدا کردن جاه، جلال و قدرت از هر راه استفاده کرده...

مطالب اخیر