مطالب مرتبط:

بین روسیه و آمریکا ما برباد می شویم

افغانستان هنوز تصمیم نگرفته است که در نشست مسکو اشتراک کند یا نکند؟ سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید که سران حکو...

مطالب اخیر