مطالب مرتبط:

ادامه حملات راکتی پاکستان بر ننگرهار!

به راپور یک منبع امنیتی درننگرهار، طی 2 شبانه روز اخیر، ۳۶ راکت پاکستانی بر بخش هایی از این ولایت پرتاب شده است...

مطالب اخیر