مطالب مرتبط:

بیجا شدن صدها خانواده کندهاری براثر ناامنی

طبق گزارشات رسیده، صدها خانواده طی یک هفته از ولایت کندهار بی جاشده اند... آمریت امور مهاجرین ولایت ارزگان از ب...

مطالب اخیر