مطالب مرتبط:

هیئت اداری ولسی جرگه: امتیازات وکلای که غیابت طولانی دارند سلب شود

هیئت اداری ولسی جرگه می‎گوید، شماری از اعضای این جرگه یا غیابت دایمی دارند و یا هم در نشست‎های عمومی اشتراک نمی...

مطالب اخیر