مطالب مرتبط:

نصیر احمد درانی: هیچ‌گونه فساد در کار تطبیق پروژه‎ها پذیرفتنی نیست

وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان به ارزش بیش از ششصد میلیون افغانی کار تطبیق پروژه‎های انکشافی را به شرکت‎های...

مطالب اخیر