مطالب مرتبط:

مشکلات آب ۱۱۰۰۰ دهاتی برطرف شد

سال گذشته با تطبیق ۷  پروژه عام المنفعه وزارت احیا و انکشاف دهات، مشکلات آب آشامیدنی 11000 دهاتی در سه ولسوالی ...

مطالب اخیر