مطالب مرتبط:

دفتر WFP به بیجاشده گان فراه مساعدت کرد

آریانانیوز: بگفته آمریت امورمهاجرین و عودت کنندگان ولایت فراه، 157 خانواده بی جاشده مورد مساعدت قرار گرفتند. به...

مطالب اخیر