مطالب مرتبط:

مقامات: یک سرگروپ داعش با یک همکارش در شبرغان بازداشت شد

مقام‌های جوزجان می‌گویند، اختر مشهور به بلال سرگروپ داعش و یک همکارش در شهر شبرغان مرکز این ولایت بازداشت شدند....

مطالب اخیر