مطالب مرتبط:

برنامه ساخت یک میدان هوایی در دایکندی

کار ساخت یک میدان هوایی با معیارهای بین المللی در ولایت دایکندی آغاز می شود.

مطالب اخیر