مطالب مرتبط:

گروه های تروریستی و استخبارات منطقه به برنامه های شوم شان نخواهند رسید

رییس ستاد مشترک ارتش افغانستان از تهیه یک برنامه امنیتی برای تأمین امنیت کشور در سال جدید خبر می دهد.

مطالب اخیر