مطالب مرتبط:

رسانه ها باید به جای نشر برنامه های مبتذل و بیهوده نمایش دهنده واقعیت های عینی باشند

رییس اسبق تیاتر ملی افغانستان از اصحاب رسانه به خصوص تلویزیونها نیز خواست که بجای برنامه های مبتذل، گمراه کننده...

مطالب اخیر