مطالب مرتبط:

آزاد: ساخت موانع در امتداد دیورند بدون تفاهم با افغانستان غیر عملی است

حکومت افغانستان اقدام پاکستان مبنی بر ساخت موانع در امتداد خط فرضی دیورند را یک جانبه خوانده و از پاکستان می‎خو...

مطالب اخیر