مطالب مرتبط:

آغاز برنامه واکسین پولیو (فلج اطفال) برای 8میلیون طفل

وزارت صحت برنامه نخستین دور بهاری کمپاین سراسری سه روزه واکسین بیش از هشت میلیون طفل زیر سنین شش سال را آغاز نم...

مطالب اخیر