مطالب مرتبط:

کار عملی بازسازی پروژه سمنت هرات آغاز می‌شود

دولت آمادگی دارد تا قرارداد بازسازی پروژه سمنت هرات را با بازرگانان کشور جمهوری چک به امضاء برساند.

مطالب اخیر