مطالب مرتبط:

اولین سیمینار آموزشی میثاق شهروندی در هرات برگزار شد

اولین سیمینار آموزشی میثاق شهروندی امروز در ریاست شهرداری هرات با حضور غلام غوث نیک‌بین معاون ریاست شهرداری، زل...

مطالب اخیر