مطالب مرتبط:

آغاز محاکمۀ علنی سه عضو ارشد پیشین وزارت شهرسازی

محاکمۀ علنی سه عضو ارشد پیشین وزارت شهرسازی و مسکن که متهم به اختلاس ملیون‌ها دالر در آن وزارت بودند، در کابل آغاز گردید.

مطالب اخیر