مطالب مرتبط:

په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لپاره بايد د معافيت فرهنګ محوه شي

اروپايي اتحادیه وايي، په افغانستان کې د فساد د مخنیوي او له منځه وړلو له پاره اړینه ده، چې معافیت ته د پای ټکی ...

مطالب اخیر