مطالب مرتبط:

آغاز کمپاین ملی تطبیق واکسین پولیو در نیمروز

کمپاین ملی تطبیق واکسین پولیو با حضور انجنیر محمد سمیع والی نیمروز آغاز شد.

مطالب اخیر