مطالب مرتبط:

چالش مدارس دینی غیررسمی

عدم نظارت دولت بر مدارس دینی غیررسمی، چالش آفرین است. براساس گزارش‌ها، ۱۳۰۰ مدرسه دینی در گوشه و کنار کشور فعال...

مطالب اخیر