مطالب مرتبط:

در افغانستان کسی قادر به برداشتن ستون پنجم نیست

- شناسایی ستون پنج در افغانستان بر خلاف دیگر کشورهای جهان کار سختی نیست؛ اولا ستون پنجمی ها در کشورمان مثل یک س...

مطالب اخیر