مطالب مرتبط:

سیاست در محاصره شخصیت‌ های فاقد تفکر

آیا تقرر شخصیت‌ های سیاسی به سمت‌ های دولتی چیزی را تغییر می‌ دهد؟ پاسخ این پرسش زمانی مثبت است که جامعه، ظرفیت...

مطالب اخیر