مطالب مرتبط:

دانشگاه آمریکایی کابل پس از 7 ماه آغاز به کار کرد

دانشگاه آمریکایی کابل پس از 7 ماه بازگشایی شد. پس از 24 آگوست 2016 دانشگاه آمریکایی کابل بسته شد و دانشجویان به...

مطالب اخیر