مطالب مرتبط:

موتر کینوی پاکستانی مملو از مواد انفجاری (عکس)

نیرو های امنیتی یک موتر کینو (مالته، پرتقال) مملو از مواد انفجاری که از مرز طورخم وارد کشور می شد توقیف کردند. ...

مطالب اخیر