مطالب مرتبط:

سال جاری برای دهقانان ولایت هرات پردستآورد خواهد بود

سال جاری برای زراعت هرات سالی پردستاوردی خوانده شده است. شماری از دهاقین در این ولایت می‌گویند بارندگی‌های امسا...

مطالب اخیر