مطالب مرتبط:

کامران علیزایی به صورت غیابی محاکمه می شود

علیزایی به صورت غیابی محاکمه خواهد شد. کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی هرات پس از بی اعتنایی به آخرین جلب مرک...

مطالب اخیر