مطالب مرتبط:

آسیب دیدگان سیلاب اخیر هرات کمک دریافت می کنند

سروی خانواده‌های آسیب دیده در حال تکمیل شدن است و به زودترین فرصت به این خانواده کمک خواهد رسید.

مطالب اخیر