مطالب مرتبط:

بهره برداری از ۱۳۶پروژه انکشافی برنامه همبستگی ملی در ولایت سرپل

کار ترمیم و توسعه ۱۳۶ پروژۀ حفظ و مراقبت برنامه همبستگی ملی در ولایت سرپل پایان یافت.

مطالب اخیر