مطالب مرتبط:

محمد اشرف غنی: از آن عده خدمتگذرانی نیست که دوست و دشمن افغانستان را نشناشد

(Visited 16 times, 1 visits today)

مطالب اخیر