مطالب مرتبط:

سیگار: فرماندهان نیروهای امنیتی، سلاح و تجهیزات را،به گروه طالبان می‌فروشند

مطالب اخیر