مطالب مرتبط:

ده ها فیر راکت ازسوی پاکستان، بربخش های شرقی افغانستان

(Visited 1 times, 1 visits today)

مطالب اخیر