مطالب مرتبط:

رئیس جمهور ونزوئلا خواستار کمک از سازمان ملل متحد شده است

مطالب اخیر