مطالب مرتبط:

میزان امید و خوش بینی مردم در پایین ترین حد

در یک گزارش تازه سیگار، یا بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته شده است که تنها 29 درصد از مردم افغانس...

مطالب اخیر