مطالب مرتبط:

افغانستان را حرف زدن، تباه کرده است

با گذشت وعده های کلان از صلح و ثبات، هنوز خبری از صلح و ثبات سرتاسری نیست و هر روز اوضاع امنیتی بدتر از روز گذش...

مطالب اخیر