مطالب مرتبط:

۲۰۰ عملیات نظامی در سال ۹۵ علیه مخالفان صورت گرفته است

نیروهای امنیتی سعی دارند تا تحرکات مخالفین را خنثی سازند اما هنوز هم تهدیدات امنیتی در این ولایت وجود دارد.

مطالب اخیر