مطالب مرتبط:

کمپاین بهاری واکسین پولیو در هرات آغاز شد

قرار است در جریان این کمپاین پنج روزه صدها هزار تن از کودکان زیر پنج سال در برابر بیماری فلج اطفال واکسین شوند.

مطالب اخیر