مطالب مرتبط:

آغاز ساخت موانع در مسیر خط دیورند توسط پاکستان

گزارش‌ها می‌رسانند که پاکستان کار ساخت موانع در مسیر خط دیورند، در بخش‌های سرحدی میان دو کشور را آغاز کرده‌است.

مطالب اخیر