مطالب مرتبط:

اعترف آمریکا به اختلاس یک میلیارد دالری از افغانستان

رییس اداره بازرسی آمریکا برای افغانستان در دانشگاه «دیوک» در آمریکا گفت: بیش از یک میلیارد دالری که به صورت غیر...

مطالب اخیر