مطالب مرتبط:

داعش سه نفر را در جوزجان کشت

گروه داعش سه باشنده ی قریه تاش جواز ولسوالی درزاب را به اتهام همکاری با پولیس محلی و دولت کشته‎است.

مطالب اخیر