مطالب مرتبط:

تداوم حملات موشکی پاکستان به مناطق شرقی افغانستان

یک منبع امنیتی در ننگرهار می گوید که در دو شبانه روز اخیر، دست کم ۳۶ موشک از سوی نظامیان پاکستانی بر بخش هایی ا...

مطالب اخیر