مطالب مرتبط:

روسیهاز طالبان حمایت نمی‌کنیم

وزارت دفاع روسیه ادعای مقام ارشد ناتو را مبنی بر حمایت مسکو از طالبان افغانستان رد کرد.

مطالب اخیر