مطالب مرتبط:

حدیث روز: شش توصیه پیامبر اکرم به حضرت علی

پیامبر گرامی اسلام (ص) به حضرت علی (ع) می فرمایند: ای علی(ع)! ششصد هزار گوسفند می خواهی یا ششصد هزار دینار یا ش...

مطالب اخیر