مطالب مرتبط:

سیگار وضعیت افغانستان را شکننده توصیف کرده‎است

یک مقام ارشد ملکی امریکا وضعیت افغانستان را شکننده توصیف کرده‎است. به اساس گزارش ستارز اند سترایپس جان سوپکو سر...

مطالب اخیر