مطالب مرتبط:

افکارعمومی و مذاکرات صلح

مقاله: دولت افغانستان در پي يافتن راه حل سياسي براي حل منازعات داخلي اين کشور و پايان يافتن جنگ و جلوگيري از ر...

مطالب اخیر